top of page

SÚŤAŽNÝ NÁVRH, AQUAPARK MARTIN

(v spolupráci s Ing. arch. Andrej Barinka a Ing. arch. Róbert Grožaj)

aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark

Vymedzený priestor budúceho aquacentra je ohraničený zo severu stúpajúcim terénom, ktorý smeruje k areálu školy. Z juhu je priestor určený futbalovým štadiónom. Z východu je ohraničený ulicou Ladislava Novomeského a zo západu je ohraničený objektom servisu a Tehelnou ulicou. 


Z hl'adiska urbanizmu sme náš návrh situovali na hranicu južnej hrany pozemku. Zámerom umiestnenia bolo získať maximálny priestor pre vonkajšie letné kúpalisko. Ďalším dôvodom je získať pre návštevníkov areálu zaujímavé priehl'ady na prírodu ako aj na Slovenskú národnú knižnicu. 


Pri tvorbe sme sa inšpirovali okolitou krajinou. Hlavnou inšpiráciou nám boli okolité pohoria a pahorkatiny a zvrásnená krajina. Druhou inspiráciou nám bola rieka Turiec a jej vlnenie v krajine. 


Tieto krajinné motívy sme zúžitkovali aj do tvarového riešenia návrhu, ktorý sme symbioticky spojili s funkčnými požiadavkami kladenými na bazénové zariadenia a okolie návrhu. Dominantu návrhu tvorí bazénová hala, ktorá svojím tvarom pripomína vlniace sa hrebene okolitých pohorí.


Pri návrhu sme dbali na verejný priestor okolia. Objekt je napojený zo západu na Tehelnú ulicu. Vd'aka umiestneniu parkovacieho domu v západnej časti pozemku sme vytvorili dostatočný rozptylový priestor vo východnej časti pozemku. 


Natočením hlavného bazénového objektu sme vytvorili uzlový priestor - námestie. Priestor môže slúžiť nielen pre návštevníkov ale aj pre bežných l'udí pre stretávanie, ako aj pre divákov pril'ahlého futbalového štadióna. Návrhom tiež chceme vtiahnuť do priestoru cyklistov a to vybudovaním cyklocesty v priamom kontakte s areálom ako aj bicyklovými stojanmi, situovanými pri vstupe na kúpalisko a v parkovacom dome.

Dispozične je aquacentrum riešené ako spojenie štyroch funčných častí. Na východnej časti pozemku je situovaný parkovací dom, navrhnutý ako jednoduchý skelet, zjemnený obkladom z drevených lamiel. Na západnej časti pozemku sa nachádza objekt bazénovej haly s olympijským bazénom, výrazným tvarom a fasádou otvorenou smerom do námestia. Tieto objekty sú prepojené jednoduchou dvojpodlažnou centrálnou hmotou, v ktorej je situovaný hlavný vstup, bazénový svet, wellness, fitness centrum, zázemie a doplnková občianska vybavenosť. Južná strana pozemku patrí kúpalisku s vlastným vstupom a prepojením na vodný svet v interéri.

aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
aquacentrum martin, z2 architekti,kúpalisko martin, sútaž aquapark
bottom of page